NACKA TROPHY U13
Icehockey
5 - 7 jan 2024
U13

 NACKA TROPHY - ICEHOCKEY TOURNAMENT U13

Nacka Trophy 5-7 Januari 2024

En av Sveriges mest ikoniska turneringar på U13 nivå. Nacka Trophy har traditionellt haft en stor geografisk spridning på deltagande lag från många delar av Sverige där cupen ofta kryddats med ett antal internationella lag. Detta är såklart något vi siktar på att leverera även denna gång så varmt välkomna att anmäla Er...

 

Spelform och nivå

Cupen är i nivå medel/svår (AA/AAA) och spelas med 10 lag.  Lagen delas in i två grupper där alla möter alla inom sin grupp. I slutspelet spelas alla placeringar ut, minst 6 matcher totalt. 

Matcherna spelas i Nackas två ishallar. Alla lagen erhåller egna omklädningsrum för hela turneringen.

Spelarna ska vara födda 2011 eller senare och laget skall bestå av minst 15+1spelare. Överåriga spelare eller undantag från minsta antal spelare kan godkännas efter kontakt med cupledningen. Matcherna spelas 2x20 min.

 

Avgifter

 Anmälningsavgift: 7.000 kr

Spelaravgift: 1.350 kr spelare. Minst 15+1 spelare per lag måste anmälas.

Ledaravgift: 3 ledare ingår i lagavgiften därefter 400 kr/ledare

I deltagaravgiften ingår mellanmål och frukt till omklädningsrummen samt mat (tre luncher, två middagar). För lag som övernattar på hårt underlag ingår frukost. Pokaler till lag 1-3, medaljer till alla spelare samt ett antal individuella priser delas ut.

 

Boende

Vi kan erbjuda ett antal olika alternativ, ta kontakt med cupledningen.

 

Hårt underlag  - ingår i avgiften. För långväga lag som kommer dagen före cupen startar ingår boende även den natten samt extra frukost.

 

Hotell - Önskas boende på hotell så kommer rabatterade erbjudande att förmedlas men bokas själv av respektive lag. Ordinarie deltagaravgift gäller även vid uppgraderat boende.

 

Bra att känna till

Rabatterade priser på boende till medföljande familjemedlemmar kan förmedlas genom arrangörerna av turneringen.

 

Nackas ishallar ligger endast någon minuts promenadavstånd från gallerian Nacka Forum med ett stort utbud av butiker och restauranger. Utanför ishallen stannar också SL-bussar om övriga medföljande familjevänner vill ta sig in till centrala Stockholm mellan matcherna. (Nacka-Stockholm/Slussen ca 5 min bilväg bort men vi vet alla att trafiken kan ta lite längre tid emellanåt). Stockholms innerstad samt Djurgården/Skansen kan också nås genom snabba turbåtar från Nackastrand/Hammarbysjöstad (för de som väljer boende där).

 

Anmälan
Anmälningsavgiften, 7.000 kr, betalas vid anmälan. Tänk på att plats inte är säkrad innan lagavgiften är betald. Betalning sker till konto hos Swedbank: 8327-9 933 384 729-2 Mottagare: Nacka HK Team 11. Märk betalningen med lagets namn.

För långväga lag som kommer dagen före cupen startar, ingår boende även den natten samt ytterligare 1 frukost.Resterande deltagaravgift betalas senast den 1 december 2023. Observera att anmälan är bindande i samband med betalning. Vid avbokning efter att anmälningsavgiften är betald, återbetalas ej avgiften. 

 

Arrangören förbehåller sig rätten att välja bland lag för att erhålla en stor geografisk spridning. För lag som inte kommer med återbetalas anmälningsavgiften omgående.

För ev frågor maila nackatrophy2024@gmail.com

Välkomna till Nacka på en rolig och spännande cuphelg!

 

 Text in English:

Nacka Trophy 5-7 January 2024

One of Sweden's most iconic Tournaments for boys at U13 level. The Nacka Trophy has traditionally had a large geographic spread of participating teams from many parts of Sweden, spiced with several international teams. This is of course something we aim to deliver this time as well, so welcome to sign up

Game form and level
The cup level is AA/AAA and is played with 10 teams. The teams are divided into two groups where everyone faces everyone in Round Robin followed by Playoffs, all positions are played out. All teams get at least 6 games in total.

The matches are played at the two rinks at Nacka Arena. All teams receive their own dressing rooms for the entire tournament.

The players must be born in 2011 or later and the team must consist of at least 15+1 players. Overage players or exceptions to the minimum number of players can be approved by Tournament Management. The matches are played 2x20 min

Fees
Registration fee: SEK 7,000
Player fee: SEK 1,350 player
3 trainer/leader are included in the team fee, then SEK 400 extra per trainer/leader.

The participation fee includes snacks and fruit delivered to the dressing rooms as well as food (three lunches + two dinners). For teams staying overnight on hard surfaces, breakfast is included. Trophies to teams placed 1-3, medals for all players and a number of individual prizes are awarded.

Accommodation
We can offer a number of different options, contact the Tournament management.

Good to know
Discounted hotel rates on accommodation for accompanying family members can be arranged through the organizers of the tournament.

Nacka's ice rinks are only a few minutes' walk from the Nacka Forum shopping mall with a large selection of shops and restaurants. Local buses also stop outside the Arena if accompanying family members want to get into central Stockholm between the games. (Nacka-Stockholm/Slussen approx. 5 minutes away by cab, but we all know that the traffic can take a little longer sometimes). Shopping in central Stockholm or a stroll at the Royal Djurgården/Skansen can also be reached by fast tour boats from Nackastrand/Hammarbysjöstad (for those who choose accommodation there).

Notification
The registration fee, SEK 7,000, is paid upon registration. Keep in mind that the participation in the Tournament is not secured until the Team fee is paid. Payment is made to an account at Swedbank: 8327-9 933 384 729-2 Recipient: Nacka HK Team 11. Mark the payment with the Team name.

For long-distance teams that arrive the day before the cup starts, accommodation is also included that night as well as 1 additional breakfast. The remaining participation fee is paid no later than December 1, 2023. Please note that registration is binding in connection with payment. In case of cancellation after the registration fee has been paid, the fee is not refunded.

The organizer reserves the right to choose between teams to obtain a large geographical spread. For teams that do not come, the registration fee will be refunded immediately.

For any questions, email nackatrophy2024@gmail.com

Welcome to Nacka for a fun and exciting ice-hockey weekend!


Annons