Sparbanken Nord CUP
Icehockey
30 - 31 okt 2021
U11

Tävlingsbestämmelser för Sparbankscupen 2021

Enligt Svenska Ishockeyförbundets spelregler och nedanstående

Åldersklass: Pojkar och flickor födda 2011 eller senare.

Dispanser:
     Ev social dispans kan övervägas i enskilda fall vid skriftlig förfrågan senast 10/10 2021, via mail till ”Cupansvarig David Johansson ” 
 
Spelarena: Nolia Ishall, Piteå

Domare: Spelare från arrangerande förenings juniorlag. 

Matchtid: 1 x 24 minuter. Fasta byten. småplansspel. Uppvärmning sker utanför isen.

 Tröjfärg: Vid lika tröjfärg byter bortalaget

Spelform: Totalt st lag, i 2 st grupper.

Kränkande behandling: Tävlingsledaren har rätt att avvisa person från ishallen som uppträder kränkande eller hotfullt. Detta gäller såväl under som mellan matcher. (Svenska Ishockeyförbundets regler)

Tävlingsregler Sparbanken Nord Cup

Regel 1: Lag 1.1 Spelare. Lagen spelar med tre utespelare och en målvakt. Målvakt kan inte ersättas med extra utespelare.

 

1.2 Ledare. Varje lag ska ha minst en ledare per spelplan som ansvarar för sina spelare. Ledaren ansvarar även för att sargen/puck stopparen återplaceras om den hamnar ur läge.

 

Regel 2: Matchledare/domare 2.1 Matchledarens/domarens uppgifter och ansvar. Matchledaren ansvarar för att regler och riktlinjer för match följs. Plus att ha kontakt med både ledare och eventuell annan matchledare om något inträffar med spelare eller spelplanens utrustning.

 

Regel 3: Speltid 3.1 Tidtagning. Oavsett hur många matcher som genomförs så används samma matchklocka för alla matcher. Det fungerar bra då matcherna spelas med rullande matchtid.

3.2 Speltid. En match är en period lång á 24 minuter.

3.3 Signaler vid start och stopp. En signal ska ljuda när matchtiden startar samt vid matchens slut efter 24 minuter. En ljudsignal ska också ljuda var 90:e sekund för att indikera spelarbyte, tiden rullar och flygande byten används.

 

Regel 4: Start av spel Start av spel – Generellt. När spelet ska startas upp så är målet att komma igång så snabbt och säkert som möjligt. Spelet ska startas antingen genom: • Nedsläpp. Två spelare ställer upp mot varandra för ett nedsläpp vid mittpunkten och där resterande spelare befinner sig bakom sin lagkamrat. En klassisk tekning alltså.

4.1 Efter Mål. När det blir mål ska laget som gjort målet omedelbart röra sig mot sitt eget mål. Motståndarna får då en möjlighet att starta med pucken bakom sitt eget mål. Tiden stoppas ej utan den rullar på.

 4.2 Efter målvaktsblockering.

Om målvakten blockerar pucken skall anfallande laget omedelbart röra sig mot sitt eget mål och ge motståndarna en möjlighet att starta med pucken genom uppstart bakom sitt eget mål.

4.3 Efter stopp för förseelse När en spelare har fått tillsägelse på grund av en förseelse som genomförts (regelbrott) så ska matchledaren ge ej felande lag pucken genom uppstart i sin droppruta bakom eget mål för att starta spelet.

4.4 Pucken utanför banan Om pucken skjuts utanför banan ska matchledaren/domaren blåsa av och ge laget som inte sköt ut den puckinnehav genom uppstart från sin droppruta bakom eget mål. Om pucken tar i skyddsnätet och studsar in på banan igen så fortgår spelet. Om pucken skjuts in på en annan spelplan så sätter matchledaren igång spelet igen med en ny puck.

4.5 Efter spelarbyten Flygande byten tillämpas och de laget som har pucken vid bytet återtar pucken efter bytet.

4.6 Övriga stopp Om spelet skulle stoppas av någon anledning som inte nämns ovan så ska matchledaren genomföra ett nedsläpp på mitten av banan.

 

Regel 5: Fysisk kontakt

5.1 Tillåten fysisk kontakt En spelare får använda sin klubba för att spela pucken och erövra puckinnehav. Fysisk kontakt kan uppstå mellan spelare och är okej så länge inte kontakten är av en karaktär som beskrivs under 5.2.

 5.2 Otillåten fysisk kontakt

En otillåten fysisk kontakt är en kontakt som uppstår när en spelare: • Hoppar mot en spelare • Knuffar en spelare • Slår eller försöka slå en spelare med klubban eller händerna • Fäller eller försöka fälla en spelare med klubban eller kroppen • Tacklar en spelare mot sargen • Håller fast en spelare • Spelar på ett farligt sätt • Hindra en motspelares förflyttning när denne inte har pucken

 

Regel 6: Otillåtet spel och olämpligt uppträdande En spelare som använder sig av otillåten fysisk kontakt, spelar på ett farligt eller oaktsamt sätt eller genom uppträdande och språkbruk inte efter lever fair play och respekt ska ges en tillsägelse direkt i anslutning till att förseelsen skett. Förfördelade laget tilldelas ett straffslag. Missas straffen så fortgår spelet genom tekning på mittplan. Blir det mål på straffen så spelar försvarande lag igång spelet genom uppstart från sin droppruta bakom eget mål. Matchledaren är den som avgör huruvida spelaren inte följer reglerna och ansvarar för att ta bort spelare från matchen som upprepade gånger spelar ovårdat på något sätt.

 Regel 7: Mål

 

7.1 Mål Matchledaren ska döma mål om en spelare – med sin klubba – spelat pucken över den uppritade mållinjen eller på ett omedvetet sätt styrt pucken i mål.

 

7.2 Ej mål. Ett mål kan inte godkännas om: • Spelaren använder klubban över axelhöjd. • Spelaren påverkar eller kör på målvakten. • Spelaren medvetet använder något annat än sin klubba för att göra mål. • Målburen är flyttad ur läge

 

 Övriga Frågor: Avseende praktiska saker kring arrangemanget hänvisas till cupansvarig.


Cupansvarig: David Johansson Mob:  0702106866 Mail: david.johansson@smurfitkappa.se

Annons