Calmare Nyckel Cup 2011
Soccer
28-31 juli 2011
Pojkar och flickor 13, 14, 15 och 16 år

Cupen spelas enligt Svenska och Smålands Fotbollsförbund tävlings- och representationsbestämmelser, med följande tillägg:

Ålder:
Pojkar och Flickor -16 Födda 1995 eller senare får delta
Pojkar och Flickor -15 Födda 1996 eller senare får delta
Pojkar och Flickor -14 Födda 1997 eller senare får delta
Pojkar och Flickor -13 Födda 1998 eller senare får delta

Speltid:
Samtliga matcher spelas 2x25 minuter.

Antal spelare och avbytare:
20 spelare per match, fler spelare får anmälas till cupen. Alla lag skall anmäla sina spelare via hemsidan senast dagen före cupstart. Avbytare istället för ersättare, d.v.s. utbytt spelare får återinträda i spelet. En och samma spelare får endast delta i ett lag per åldersklass under cupen. Avbytare får insättas under spelets gång vid planens mitt. Max 9 avbytare får finnas på avbytarbänken under matchen.

Domare:
Domare utses av tävlingsledningen. De flesta matcher kommer att spelas med 3 domarsystem. Respektive förening skall dock vara beredd att hålla med linjeman. Skokontroll skall vara avklarad före inträdet på spelplanen. Domarna kommer från Smålands FF:s domarutbildning, Kalmar FDK eller är Kalmar FF:s föreningsdomare.

Utvisning:
Utvisning vid varning/gult kort ger 5 minuters utvisning. Utvisad spelare får återinträda i spelet när bollen är ur spel efter avtjänat straff och klartecken från domaren. Vid en andra varning i samma match utvisas spelaren för lindrig förseelse. Vid lindrig eller grov utvisning gäller alltid minst en match avstängning. Vid grov utvisning lämnar domaren rapport till tävlingsledningen som snabbt som möjligt ger laget besked om avstängningens längd.

Protester:
Eventuella protester behandlas av tävlingsstyrelsen. Tävlingsstyrelsens beslut kan ej överklagas. Protester skall göras skiftligt och vara sekretariatet tillhanda senast en timme efter avslutat match. Protestskrivelsen skall åtföljas av en protestavgift på 500 kr, vilken anses förverkad om protesten avslås.

Dispenser:
Angående dispenser för överåriga spelare (max två stycken per match) gäller hemmadistriktets godkännande. Alla dispenser skall anmälas till cupen på separat blankett.

Walk over:
Lag som lämnar walk over debiteras en avgift på 1000 kr.

Poängberäkning/straffläggning:
Vid varje match skall följande poängberäkning gälla: Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vardera laget 1 poäng. Vid vinst på WO erhåller det segrande laget 3 poäng och resultatet räknas som 3-0. Placering i en serie avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs skillnaden genom målskillnad d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är skillnaden lika stor, placeras det lag som gjort flest mål främst, Har lagen även gjort lika många mål, är inbördes möten avgörande. Kan placering ändå inte avgöras skall straffsparksläggning enligt Svenska FF:s bestämmelser avgöra. Straffsparksläggare får väljas ur hela truppen. Kan av praktiska skäl straffsparkstävling ej genomföras skall lotten avgöra lagens placering. Vid oavgjort resultat vid full tid, i finalspelet på söndagen avgörs match med straffläggning enligt ovan (ingen förlängning).

Annons