Turex cup
Icehockey
3 - 6 jan 2023
U 13

Turex cup

Information

Välkommen till Turex cup 3-5 januari 2023

För den 46:e gången i ordningen anordnas en av Sveriges mest anrika U13 cuper av Boo Hockey tillsammans med One Hockey som är en utav Nordamerikas största cuparrangörer. Anmäl ert lag till Turex Cup redan i dag.

Så här spelar vi:

Målsättningen är 8 lag på nivå AAA/AA. Varje lag spelar minst 7 matcher fördelat på gruppspel och slutspel. Vi förväntar oss deltagande lag från både Nordamerika och Europa då vi samarbetar med Onehockey.

Spelarna ska vara födda 2010 eller senare och laget skall bestå av minst 15+2 spelare, matchtid 2x15 min. För dispens på antal spelare eller ålder kontakta cuparrangör. Ishockeyförbundets regler kommer följas.

PLATS: BJÖRKNÄS IP, SALTSJÖ BOO, STOCKHOLM DATUM: 3-6 JANUARI 2023

FRÅGOR/ANMÄLAN Thomas Kjellberg thomas@nvc-lightning.se alt 070-588 21 45.

ANMÄLNINGSAVGIFT: 5000 SEK. Avgiften är bindande och återbetalas ej. Ledarfika för 2 ledare ingår. Ytterligare ledare betalar 700 kr/person.

SPELARAVGIFT: 1150 SEK Detta ingår: minst 7 st matcher, 3 st luncher, 3 st middagar och mellanmål.

BOENDE: Kontakta Daniel Strandhammar för de olika boendealternativen. +46 (0)73 073 82 40. daniel.strandhammar@gmail.com

Då vi inte vet ifall det kommer 4 eller fler lag från Nordamerika så förbehåller arrangören rätten att välja bland inkommna anmälningar. Vid eventuellt övertäcknande återbetalas anmälningsavgiften.

BETALA TILL: Swedbank clearingnummer 8327-9, kontonummer 734 356 695-1, Daniel Strandhammar. Märk betalning med lagets namn. För att säkra ditt lags plats till Turex cup, betala in anmälningsavgiften så snart som möjligt. Spelaravgiften ska vara Boo Hockey tillhanda senast den 2 december. 

Engelska/English

 

WELCOME TO THE TUREX CUP 3-5 JANUARY 2023

For the 46th time in a row, one of Sweden’s most traditional U13 cups is organized by Boo Hockey together with One Hockey, which is one of North America’s largest cup organizers. Register your team for the Turex Cup today.

Here’s how we play: 

The goal is 8 teams. Level is AAA/AA. Each team plays at least 7 games divided between group stage and playoffs. We expect participating teams from both North America and Europe as we collaborate with Onehockey.

The players must be born in 2010 or later and the team must consist of at least 15 + 2 players, match time 2x15 min. For exemption on number of players or age, contact cup organizer. The ice hockey association’s rules will be followed.

LOCATION: BJÖRKNÄS IP, SALTSJÖ BOO, STOCKHOLM DATE: 3-6 JANUARY 2023

QUESTIONS / REGISTRATION :Thomas Kjellberg thomas@nvc-lightning.se alt           +4670-588 21 45.

REGISTRATION FEE: 5000 SEK The fee is binding and is non-refundable. Leader coffee for 2 leaders included. Additional leaders pay SEK 700 / person.

PLAYER FEE: 1150 SEK This includes: at least 7 matches, 3 lunches, 3 dinners.

ACCOMMODATION: Contact Daniel Strandhammar for the different accommodation options. +46 (0) 73 073 82 40. daniel.strandhammar@gmail.com

As we do not know if there will be 4 or more teams from North America, the organizer reserves the right to choose from received entries. In the event of oversubscribed, the registration fee will be refunded.

PAY TO: Swedbank clearing number 8327-9, account number 734 356 695-1, Daniel Strandhammar. IBAN SE09 8000 0832 7973 4356 6951. BIC SWEDSESS. Mark payment with the team name. To secure your team’s place for the Turex cup, pay the registration fee as soon as possible. The player fee must be received by Boo Hockey no later than 2 December. 

Cup not started

The cup starts in 31 days.
Annons