Boo Hockey Turex Cup 2025
Icehockey
2-4 jan 2025
U13

Boo Hockey Turex Cup 2025

Information

(In English below.)

Trettondagshelgen 2025 arrangeras en av Sveriges mest anrika hockeyturneringar för 48:e gången, nämligen:

Boo Hockey TUREX CUP!!

Välkomna till Björknäs Ishall i Saltsjö-Boo,  precis utanför Stockholm, 2-4 januari 2025 för ett av Sveriges mest spännande hockeyspel, en fest både på och utanför isen med minnen för livet!

Både svenska och internationella lag har som tradition att spela Boo Hockey Turex Cup och i år ser vi fram emot att hälsa er välkomna till en av landets bästa cuper. Cupen består av ett gruppspel för er lag med spelare som fyller 13 år med avgörande final där ett av ungefär tolv lag står som segrare. Det bästa laget får lyfta den åtråvärda pokalen men pokaler delas också ut till silver- och bronsplats. Under tre dagar kommer Björknäs ishall att vara till brädden fylld med besökare, aktiviteter och inte minst - högklassig ishockey!

 

Cupen vänder sig till lag på nivå AAA/AA och spelare som är födda 2012. Laget skall bestå av minst 15+2 spelare. 

Gruppspel (dag 1-2)
Antal matcher avgörs av antalet deltagande lag.
Varje match är 2 x 20 minuter.

Slutspel (dag 3)
Placeringsmatch
Semifinaler
Bronsmatch: Förlorarna i semifinalerna. Pokal till vinnaren i bronsmatchen.

Final: Vinnarna i semifinalerna. Pokal till båda lagen i finalen.

Regler
Spel enligt Svenska Ishockeyförbundets regler för U13.

Anmälan & Avgifter

Lagavgift 6 500 kr inklusive pokal till de tre högst placerade lagen i turneringen.

Spelaravgift 1 350 kr per spelare, inklusive mat under hela cupen enligt nedan.

Ledaravgift 400 kr (3 ledare ingår i lagavgiften inklusive mat under hela cupen enligt nedan).

 

I avgiften ingår mellanmål och frukt i omklädningsrummen, två måltider näringsriktig mat per dag till samtliga spelare samt 3 ledare per lag under hela turneringen.  Varje lag ska bestå av minst 15 + 2 spelare (max 23 spelare och 5 ledare).

 

Anmälningsavgift 3 000 kr betalas i samband med bekräftad anmälan och är bindande. Resterande lagavgift 3 500 kr samt anmälningsavgift 350 resp. 250 kr per spelare och ledare betalas senast den 15:e oktober 2024. Arrangören förbehåller sig rätten att välja bland inkomna anmälningar. Vid eventuellt för många anmälda lag återbetalas anmälningsavgiften.

 

Välkommen med er anmälan till boocup2025@gmail.com och hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

Anmälan är fullständig när anmälningsavgiften är betald.

 

Betalnings uppgifter

Märk betalningen med lagets namn. 

 

Betalning kan ske via Swish till 0704318976 där namnet på laget skall anges, eller genom överföring till Swedbank 8327-9 694 519 825-4
IBAN SE24 8000 0832 7969 4519 8254 
BIC SWEDSESS

 

 

Boende

Vi hjälper er gärna med boende och hör gärna av er till oss så försöker vi hjälpa till med era önskemål. Mer information om det kommer inom kort, men anmäl er gärna redan idag för att tidigt få en plats med bra boende.

 

Vi kan också tipsa om ett populärt hotell med hockey-kompis-pris i närheten:

 

Clarion Collection Hotell Tapetfabriken - www.strawberry.se/hotell/sverige/stockholm/clarion-collection-hotel-tapetfabriken/  

Pris per rum och natt. I priserna ingår frukostbuffé, fika & kvällsmål. 
Enkelrum: 1090 kr inkl. moms
Dubbelrum: 1390 kr inkl. moms
Trippelrum: 1690 kr inkl. moms 

Här kan ni boka detta hotell själva:

Boka Hotell Tapetfabriken

 

Allt detta och mycket, mycket mer bjuds på under årets första hockeyfest 2025. Vi skapar en festlig hockeycup och vi ser fram emot att få dela upplevelsen med er!


Varmt välkomna!

Boo Hockey Team 12

boocup2025@gmail.com

 

*****************

In English

 

3-5 Januari 2025, one of Sweden's most historic hockey tournaments will be organized for the 48th time, namely:

Boo Hockey TUREX CUP!!

Welcome to Björknäs Ice Hall in Saltsjö-Boo just outside Stockholm, January 2-4, 2025 for one of Sweden's most exciting hockey games, a party both on and off the ice with memories to last a lifetime!

Both Swedish and international teams have a tradition of playing the Boo Hockey Turex Cup and this year we look forward to welcoming you to one of the country's best cups. The cup consists of a group game for your team with players who turn 13 with a decisive final where one of about twelve teams is victorious. The best team gets to lift the coveted trophy, but trophies are also awarded for silver and bronze. For three days, Björknäs ice rink will be filled to the brim with visitors, activities and not least - high-class ice hockey!

The cup is aimed at teams at level AAA/AA and players born in 2012. The team must consist of at least 15+2 players.

Group play (day 1-2)

The number of matches is determined by the number of participating teams.
Each match is 2 x 20 minutes.

Playoffs (Day 3)
Placement match
Semifinals
Bronze match: The losers in the semi-finals. Trophy to the winner of the bronze match.
Final: The winners of the semi-finals. Trophy for both teams in the final.

Rules
Play according to the Swedish Ice Hockey Association's rules for U13.

Notification & Fees


Team fee SEK 6,500 including trophy for the three highest placed teams in the tournament.
Player fee SEK 1,350 per player, including refreshments as described below.
Leader fee SEK 400 (3 leaders are included in the team fee including refreshments).

The fee includes snacks and fruit in the changing room, two meals of nutritious food per day for all players and 3 leaders per team during the entire tournament. Each team must consist of at least 15 + 2 players (max 23 players and 5 leaders).

Registration fee SEK 3,000 is paid in connection with the confirmed registration and is binding. Remaining team fee SEK 3,500 and registration fee SEK 350 resp. SEK 250 per player and leader is paid no later than 15 October 2024. The organizer reserves the right to choose from among the applications received. In case of possible overwriting, the registration fee is repaid.

Send an email with your notification to boocup2025@gmail.com to obtain payment information. Registration is complete when the registration fee is paid.

 

Payment informtion
Mark the payment with the team's name.

 

IBAN SE24 8000 0832 7969 4519 8254 
BIC SWEDSESS


Accommodation

We would be happy to assist with your accommodation, so please contact us if you need help with your wishes. More information about options will come shortly, but register today to get a place with good accommodation early on.

 

We can also recommend a popular hotel with a hockey buddy price nearby:
Clarion Collection Hotel Tapetfabriken -  www.strawberry.se/hotell/sverige/stockholm/clarion-collection-hotel-tapetfabriken/   

Price per room and night. The prices include breakfast buffet, coffee & evening meal.
Single room: SEK 1,090 incl. VAT
Double room: SEK 1,390 incl. VAT
Triple room: SEK 1,690 incl. VAT

Here you can book this hotel yourself:

Book the Hotel Tapetfabriken

 

All this and much, much more is on offer during the year's first hockey party in 2025. We are creating a festive hockey cup and we look forward to sharing the experience with you!

Warm welcome!
Boo Hockey Team 12

boocup2025@gmail.com

 

Cup not started

The cup starts in 161 days.
Annons