Bröderna Anderssons Cup D2
Icehockey
5 okt 2024
D2
CupOnline - Gratis Cup

Bröderna Anderssons Cup D2

Information

Bröderna Andersson Cup

5 Oktober 2024, Limhamns Ishall

English version will follow.

Limhamn Hockey D2/Team16 är stolta över att bjuda in er till årets Bröderna Andersson Cup! Det blir en spännande dag fylld med hockey och gemenskap. Vi välkomnar spelare födda 2016 eller senare. (Cupstart 12:00).

Max antal lag per förening: 3 st (för att undvika internmatcher). Lagen skall bestå av minst 6 utespelare + 1 målvakt.

Antal matcher: Minst 5 st per lag. Ordinarie cupformat är baserat på 15 lag, men vi har kapacitet för att ta in totalt 18 st. Spelschema mailas senast 1 vecka innan cupstart. Vid planering av spelschema kommer största möjliga hänsyn tas till respektive lags logistik.

Matchformat: Regler enligt hemmaplansmodellen för U9, D2. I korta drag; 4 matchzoner, speltid 15-20 minuter per match (beroende på slutgiltiga antal lag), 3 mot 3, byte med pipa efter 90 sekunder, blå puck.

Anmälan: Anmälan görs till  thorbjorn.nordkvist@outlook.com, med önskat antal lag. Märk anmälan med Bröderna Andersson Cup. Tilldelande av plats sker löpande men senast den 15 augusti.

Avgifter:         

·         Anmälningsavgift: 2500 SEK/lag

·         Spelaravgift: 250 SEK/spelare

 

Tre ledare per lag ingår. (Ytterligare ledare betalar 150 SEK för nedan angivna måltider)

Fika/mellanmål samt lunch

Avgift betalas in på följande Betalning via Bankgiro: 788-2897. 

Vi ser gärna att Inbetalning av anmälningsavgift och deltagaravgift är oss tillhanda senast den 5 september 2024.

Information om betalning kommer med bekräftelse av anmälan. I anmälan ombeds ni lämna era kontaktuppgifter, antal deltagare samt eventuella matallergier (kan även kompletteras senare).

Övrigt: 

  • Alla deltagare kommer att få Bröderna Andersson cupmedalj
  • Mat, dryck och fika kommer givetvis att erbjudas övriga åskådare under hela helgen
  • Sidoarrangemang så som lotteri, puckkastning, tävlingar etc.

Cupansvariga via email på: thorbjorn.nordkvist@outlook.com eller via telefon på:

Thorbjörn Nordqvist            +46 76 14 62 841

 

ENGLISH VERSION

Limhamn Hockey D2/Team16 is proud to invite you to this year's Bröderna Andersson Cup! It will be an exciting day filled with hockey and camaraderie. We welcome players born in 2016 or later. (Cup start at 12:00).

Maximum number of teams per club: 3 (to avoid internal matches). Teams should consist of at least 6 outfield players + 1 goalkeeper.

Number of matches: At least 5 per team. The standard cup format is based on 15 teams, but we have the capacity to accommodate up to 18 teams. The schedule will be emailed at least 1 week before the cup starts. When planning the schedule, we will take each team’s logistics into consideration as much as possible.

Match format: Rules according to the home ground model for U9, D2. In short: 4 match zones, 15-20 minutes playing time per match (depending on the final number of teams), 3 vs 3, line change every 90 seconds with a whistle, blue puck.

Registration: Register by emailing thorbjorn.nordkvist@outlook.com with the desired number of teams. Mark the registration with Bröderna Andersson Cup. Places will be allocated on an ongoing basis, but no later than August 15.

Fees:         

·         Registration fee: 2500 SEK/team

·         Player fee: 250 SEK/player

 

Three leaders per team are included. (Additional leaders pay 150 SEK for the meals listed below).

Coffee/snacks and lunch

The fee is paid into the following account (in Swedbank):

IBAN: SE3280000821497346716983

SWIFT/BIC: SWEDSESS

We would appreciate if the registration fee and player fee reach us no later than September 5, 2024.

Payment information will be provided with the confirmation of registration. When registering, please provide your contact details, the number of participants, and any food allergies (can also be supplemented later).

Other:

  • All participants will receive a Bröderna Andersson cup medal.
  • Food, drinks, and coffee will be available for other spectators throughout the weekend.
  • Side events such as a lottery, puck throwing, competitions, etc.

Contact:

Cup responsible: thorbjorn.nordkvist@outlook.com or by phone:

Thorbjörn Nordqvist: +46 76 14 62 841

Cup not started

The cup starts in 78 days.
Annons